ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DLA NAUCZYCIELA

Zaświadczenie z KRK dla Nauczyciela

Zaświadczenie o niekaralności wg. Karty Nauczyciela - ustawy Prawo Oświatowe z dnia 26 stycznia 1982 r. ze zmianami w 2023r. Karta nauczyciela Art. 10 ust. 8a ustawy reguluje, kto może pracować w szkole jako nauczyciel. Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy w szkole można uzyskać w oddziale Krajowego Rejestru Karnego KRK lub zamówić przez internet online:

Zaświadczenie o niekaralności Nauczyciela 2023/2024

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

 

Świadectwo o niekaralności nauczyciela przez Internet do pracy w szkole 2023/2024