ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRZETARGU dla Zamówień Publicznych PZP

Zaświadczenie z KRK do przetargu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych PZP w 2017r.

Prawo Zamówień Publicznych reguluje, kto może brak udział w postępowaniach przetargowych. Dotyczy to osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak również podmiotów zbiorowych zarejestrowanych w KRS. Obowiązkowe Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) mają na celu wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców.

Zaświadczenie o niekaralności do przetargu - udziału w zamówieniach publicznych można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności do przetargu dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zgodnie z Art. 24 ust 1 pkt 13-14 i ust. 5 pkt. 5-6 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności do przetargu dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS Art. 24 ust 21 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)