ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRZETARGU a Prawo Zamówień Publicznych PZP

Zaświadczenie z KRK do przetargu - Prawo Zamówień Publicznych w 2023 roku

Prawo Zamówień Publicznych z dn. 11.09.2019 r. reguluje, kto może wziąć udział w postępowaniach przetargowych. Dotyczy to osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak również podmiotów zbiorowych zarejestrowanych w rejestrze KRS. Jednym z wymogów udziału w przetargu jest zaświadczenie o niekaralności mające na celu wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców. W 2023 r. przedłożenie Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) stało się standardem wymaganym do udziału w przetargu.

Apostille

Zaświadczenie o niekaralności do przetargu do zamówień publicznych można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności do przetargu dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zgodnie z Art. 108 ust 1 pkt,  Art. 9 ustawy oraz pkt. 3 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności do przetargu dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS Art. 108 pkt. 4 ustawy z dn. 11.09.2019 r Prawo Zamówień Publicznych)

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)