Zaświadczenie o niekaralności dla pośrednika kredytowego

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wg. z ustawy pośrednictwie kredytowym zgodnie z art. 49.

Ustawa o pośrednictwie kredytowym reguluje, kto może zostać lub prowadzić sprzedaż kredytów i udzielając pożyczki. Dotyczy to osób fizycznych, którzy są pośrednikami kredytowymi oraz firm prowadzących firmy kredytowe udzielające pożyczek. Kredyt konsumencki i hipoteczny.

Zaświadczenie o niekaralności dla pośrednika kredytowego można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności dla pośrednika kredytowego dla osób prywatnych

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)