ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PŁOCK

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym - oddział KRK w Płocku

ul. Pl. Narutowicza 4, 09-404 PŁOCK

Zaświadczenie z KRK Płock można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:

DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK osoby prywatnej lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK firmy - dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)