ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Apostille lub Legalizacja w MSZ

Zaświadczenie KRK z Apostille MSZ - Legalizacja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych MSZ.

Jeśli używamy zaświadczenie z KRK za granicą, niektóre kraje wymagają poświadczenia oryginalności dokumentu. Służy to tego klauzula Apostille lub Legalizacja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Apostille dokumentu dotyczy krajów ujętych w konwencji Haskiej natomiast legalizacja w pozostałych krajach. W niektórych przypadkach Legalizację dodatkowo należy wykonać w ambasadzie. Państwa ujęte w konwencji Haskiej to m.in. Austria, Australia, Belgia, Dania, Bułgaria, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia, Włochy, Słowacja, Hiszpania, Czechy - Republika Czeska, Szwajcaria, Szwecja, Szwajcaria - kraje Unii Europejskiej jak również większość krajów na świecie w tym USA Stany Zjednoczone, Ukraina, Chiny, Korea Południowa, Turcja, Wenezuela, Nowa Zelandia, Brazylia, Australia, Argentyna, RPA, Peru, Meksyk, Japonia, Izrael, Indie.

Zaświadczenie o niekaralności z Apostille MSZ legalizację można zamówić przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności osoby prywatnej lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Certificate of no criminal record apostille of the Ministry of Foreign Affairs

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” KRK (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” KRK (format PDF)

Kraj Polska - Legalizacja lub Apostille zaświadczenia o niekaralności obejmują województwa mazowieckie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.