ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Apostille i Legalizacja w MSZ

Zaświadczenie KRK z Apostille MSZ - Legalizacja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Jeśli musimy przedłożyć do pracy zaświadczenie z KRK za granicą, w większości krajach wymagane jest dodatkowe poświadczenie oryginalności takiego dokumentu. Służy do tego klauzula Apostille lub Legalizacja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zaświadczenie o niekaralności Apostille, to nic innego jak legalizacja w MSZ wydanego w Polsce dokumentu, który będzie używany w krajach należących do tzw. Konwencji Haskiej. Państwa ujęte w konwencji Haskiej to m.in. Austria, Australia, Belgia, Dania, Bułgaria, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia, Włochy, Słowacja, Hiszpania, Czechy - Republika Czeska, Szwajcaria, Szwecja, Szwajcaria - kraje Unii Europejskiej jak również większość krajów na świecie w tym USA Stany Zjednoczone, Ukraina, Chiny, Korea Południowa, Turcja, Wenezuela, Nowa Zelandia, Brazylia, Australia, Argentyna, RPA, Peru, Meksyk, Japonia, Izrael, Indie.

Legalizacja zaświadczenia o niekaralności wymagana jest w pozostałych krajach nie ujętych w Konwencji Haskiej, w takich przypadkach Legalizację dodatkowo należy wykonać także w ambasadzie danego państwa.

Legalizacja

Zaświadczenie o niekaralności Apostille MSZ legalizacja przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności osoby prywatnej lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Certificate of no criminal record apostille of the Ministry of Foreign Affairs

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” KRK (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” KRK (format PDF)

Kraj Polska - Legalizacja KRK lub Apostille zaświadczenia o niekaralności obejmują województwa mazowieckie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Wykaz państw ujętych w Konwencji Haskiej >>