ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO LICENCJI TRANSPORTOWEJ

ZAŚWIADCZENIE Z KRK DLA PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

Zaświadczenie o niekaralności do licencji transportowej z Krajowego Rejestru Karnego wg. ustawy o Transporcie drogowym ze zmianami od 2019r.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o transporcie drogowym osoby fizyczne nie mogą być skazane za przestępstwa wskazane w art. 5 i 6 ustawy. Dotyczy to zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak również podmiotów zbiorowych.

Zaświadczenie o niekaralności z KRK dla przewoźnika drogowego krajowego i zagranicznego do uzyskania licencji transportowej. Zezwolenie na transport towarów jako przewoźnik drogowy składają osoby w celu uzyskania licencji - zezwolenia.

Zaświadczenie o niekaralności do licencji transportowej:

  • można uzyskać w oddziale Krajowego Rejestru Karnego (KRK),
  • zamówić przez internet poprzez formularz online.


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK dla osoby <--

dokument o niekaralności

(zaświadczenie o niekaralności do transportu jako przewoźnik drogowy dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą).

 

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK dla spółki <--

dokument o niekaralności

(zaświadczenie o niekaralności do licencji transportowej dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS).

świadectwo niekaralności

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)