ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO WIZY lub OBYWATELSTWA

Zaświadczenie o niekaralności do wizy zagranicznej

Wiza zagraniczna - to inaczej zezwolenie na pobyt za granicą, czyli dokument urzędowy wydawany przez organy administracji danego kraju. Wiza jest wydawana na pobyt stały, na czas określony (tymczasowy) lub w celach turystycznych (turystyczna).  Najszybciej i najłatwiej uzyskać wizę turystyczną, którą potrzebujemy na wyjazd wakacyjny lub urlop wyjeżdżając poza granicę Polski.
Aby uzyskać wizę zagraniczną na pobyt stały lub określony trzeba spełnić wiele wymogów jakie stawia urząd administracji danego kraju. Oprócz szeregu dokumentów, do których należą m.in. akt urodzenia, małżeństwa, świadectwa pracy, należy także składać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Niestety osoba ubiegająca się o wizę nie powinna być skazana za przestępstwa, gdyż jest to główny powód odmowy urzędu administracji danego kraju.

Najbardziej rygorystycznym krajem są Stany Zjednoczone Ameryki - (USA) gdzie sprawy karne się nie przedawniają i są widoczne do końca życia w kartotece karnej. Osoba, która ubiega się o zaświadczenie o niekaralności do USA nie powinna figurować w żadnej kartotece Krajowego Rejestru Karnego. Prawidłowe zaświadczenie z KRK powinno być z pełnym zakresem danych zawierające informację z kartoteki nieletnich, kartoteki karanej oraz kartoteki osób pozbawionych wolności oraz ściganych listem gończym.

Zaświadczenie o niekaralności do wizy zagranicznej np. do Australii, Nowej Zelandii, Kanady czy Chin powinno zawierać przynajmniej informację z dwóch kartotek: kartoteki karnej oraz kartoteki osób pozbawionych wolności i ściganych listem gończym.  Obywatele naszego kraju jak i nasi sąsiedzi z Ukrainy wyjeżdżający za granicę m.in. do Słowacji, Czech, Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Norwegi, Holandii Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji czy Islandii potrzebują aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Zaświadczenie o niekaralności do uzyskania obywatelstwa


Obywatelstwo - inaczej status mieszkańca danego kraju. W tym przypadku to jeszcze bardziej skomplikowana sprawa i procedura. Na wszystko składa się czas pobytu w danym kraju, miejsce zamieszkania, praca, okres zatrudnienia jak również zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - zaświadczenie o niekaralności.

Aby uzyskać przywileje danego kraju i być pełnoprawnym obywatelem uzyskuje się obywatelstwo. O taki status ubiegają się głównie emigranci chcący zamieszkać na stałe oraz osoby, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w danym kraju. Aby uzyskać obywatelstwo danego kraju należy przedstawić urzędowi aktualną informację o niekaralności z rodzimego Państwa oraz państw, w których przebywało się np. zarobkowo. Przykładem może być praca na kontrakcie w Niemczech lub innym kraju. Wówczas oprócz zaświadczenia o niekaralności z Polski z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), przedstawia się zaświadczenie o niekaralności z Niemiec.

 

Zaświadczenie o niekaralności do wizy, uzyskania obywatelstwa:

  • można uzyskać w oddziale Krajowego Rejestru Karnego (KRK),
  • zamówić przez internet poprzez formularz online.


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia przez Internet --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK dla osoby <--

dokument o niekaralności

(zaświadczenie o niekaralności do wizy, zielonej karty, uzyskania obywatelstwa, karty pobytu).

świadectwo niekaralności

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)