Zaświadczenie o niekaralności dla trenera sportowego

Zaświadczenie o niekaralności dla trenera sportowego

Zaświadczenie z KRK z Krajowego Rejestru Karnego wg. z ustawy o sporcie zgodnie z art. 41 dla trenera ośrodka lub klubu sportowego potwierdzającego swoją niekaralność w 2020r.

Ustawa o sporcie reguluje, kto może zostać trenerem w ośrodku sportu lub klubie sportowym. Dotyczy to osób fizycznych, którzy zajmują się szkoleniem grupy. Zgodnie z obowiązującą ustawą osoby fizyczne nie mogą być skazane za przestępstwa wskazane w ustawie zgodnie z art. 41.

Zaświadczenie o niekaralności dla kandydata na trenera sportu

  • można uzyskać w oddziale KRK lub ponadto zamówić przez internet online


Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla osoby - trenera klubu sportowego

Wypełnij formularz zamówienia aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK ONLINE <--

(zaświadczenie o niekaralności dla trenera - osoby świadczącej usługi w klubie sportowym) dla osób fizycznych.

 

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (format PDF)

Reasumując:

Obecnie zaświadczenia o niekaralności do pracy jako trener możesz uzyskać bez wizyty w Sądzie online przez internet. Faktem jest, że aktualne świadectwo o niekaralności trenera, wymagane jest ustawą. Dlatego też musisz uzyskać wymagany dokument na czas czyli informację z KRK. Podsumowując dokument z KRK wymagany do pracy jako trener, dla osób sprawujących opiekę szkoleniową w ośrodku sportowym.

Jeśli jesteś szkoleniowcem takiego klubu także musisz uzyskać Informację z Krajowego Rejestru Karnego dla trenerów.  Wg. ustawy o sporcie prawdopodobnie będzie wymagane zaświadczenie do takiego klubu. Zaświadczenie powinno zawierać informację o braku skazania za określone przestępstwa objęte ustawą.