Zaświadczenie o niekaralności dla pracownika samorządowego

Zaświadczenie o niekaralności dla pracownika samorządowego

Zaświadczenie z KRK z Krajowego Rejestru Karnego wg. z ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 zgodnie z art. 3. Zaświadczenie o niekaralności dla pracownika samorządowego potwierdzającego swoją niekaralność w 2024r obejmując stanowisko urzędnika.

Ustawa o pracownikach samorządowych reguluje, kto może zostać pracownikiem urzędu. Dotyczy to osób fizycznych, którzy zatrudnieni są w urzędzie. Zgodnie z obowiązującą ustawą osoby fizyczne nie mogą być skazane za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w urzędzie

  • można uzyskać w oddziale KRK lub ponadto zamówić przez internet online


Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla osoby - pracownika samorządu

Wypełnij formularz zamówienia aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK ONLINE <--

(zaświadczenie o niekaralności dla pracownika samorządowego pracującego w urzędzie) dla osób fizycznych.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (format PDF)

Reasumując:

Obecnie zaświadczenia o niekaralności do pracy w urzędzie przez Internet możesz uzyskać bez wizyty w Sądzie. Faktem jest, że aktualne świadectwo o niekaralności kandydata na to stanowisko w 2024 r., wymagane jest ustawą. Dlatego też musisz uzyskać wymagany dokument na czas czyli informację z KRK. Podsumowując dokument z KRK wymagany do pracy dla pracowników samorządowych.

Jeśli jesteś pracownikiem urzędu musisz uzyskać Informację z Krajowego Rejestru Karnego dla pracowników samorządowych.  Wg. ustawy prawdopodobnie będzie wymagane zaświadczenie dla kandydata do pracy jak również pracownika obejmującego stanowisko w urzędzie. Zaświadczenie powinno zawierać informację o braku skazania za określone przestępstwa objęte ustawą.