ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI BIERUŃ

Zaświadczenie o niekaralności Bieruń z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie z KRK dla gminy i miasta Bieruń można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Świadectwo o niekaralności Bieruń gmina i powiat - województwo śląskie podlega pod Sąd Okręgowy KRK Katowice - Apostille przez Internet.