Zaświadczenie o niekaralności do pracy z dziećmi (Małoletnimi) - Ustawa Kamilka

Obowiązujące zaświadczenie o niekaralności do pracy z dziećmi - Małoletnimi

z Krajowego Rejestru Karnego KRK można uzyskać osobiście w sądzie

lub przez internet online wypełniając formularz zamówienia >>

 

Zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi dziećmi - ochrona małoletnich tzw. "Ustawa Kamilka"

Od 15 lutego 2024 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zaświadczeń o niekaralności do pracy z małoletnimi dziećmi w kontekście ochrony małoletnich tzw. "Ustawa Kamilka". Zmiany te mają istotne znaczenie dla osób poszukujących pracy z dziećmi oraz dla organizatorów zajęć czy wypoczynku dla najmłodszych. Zgodnie z nowelizacją, przedstawienie zaświadczenia o niekaralności stało się bardziej kompleksowe. Zmiany dotyczą przestępstw określonych w Kodeksie Karnym oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. A także przestępstw związanych z zagrożeniem przestępczością na tle seksualnym i ochroną małoletnich. Osoby ubiegające się o pracę z małoletnimi dziećmi zobligowane są do przedłożenia pracodawcy informacji z krajowego rejestru karnego o niekaralności.

 

Zaświadczenie o niekaralności do pracy z dziećmi - małoletnimi

Zaświadczenie o niekaralności do pracy z dziećmi (małoletnimi) - Formularz zapytania KRK

Formularz zapytania o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego musi być starannie wypełniony. Dlatego w punkcie 13 formularza, zatytułowanym „Zakres danych..”, wybieramy, czy chcemy uzyskać informacje zgodnie z Kodeksem Karnym oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Lub czy preferujemy informacje zgodnie z art. 21 ust. 3 wspomnianej ustawy. W punkcie 12, zatytułowanym „Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie”, wybieramy Kartotekę Karną oraz Kartotekę Nieletnich.

Nowe uregulowania dotyczące Zaświadczenie o niekaralności do pracy z dziećmi - Ochrona Małoletnich

Nowe uregulowania dotyczące zaświadczenia o niekaralności mają na celu ochronę małoletnich dzieci. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas ich kontaktu z osobami podejmującymi pracę lub działalność związaną z ich wychowaniem, edukacją, czy też rekreacją. Przedstawione zmiany wprowadzają bardziej szczegółowe procedury, mające na celu minimalizację ryzyka oraz zapewnienie należytego nadzoru nad osobami mającymi kontakt z dziećmi czyli małoletnimi. Dzięki nowym przepisom, możliwe jest bardziej kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszych członków społeczeństwa.

Przydatne linki:

Zaświadczenie o niekaralności przez Internet