ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI CZĘSTOCHOWA

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego KRK przy Sądzie Okręgowym - Oddział KRK w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 CZĘSTOCHOWA.

Odział Krajowego Rejestru Karnego KRK przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

ul. Rejtana 6 42-200 CZĘSTOCHOWA.

Zaświadczenie z KRK Częstochowa można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)