ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI SIERPC pow. sierpecki

Zaświadczenie o niekaralności Sierpc z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie z KRK dla gminy i miasta Sierpc można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:

DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Zaświadczenia dla Sierpca gminy i powiatu - województwo mazowieckie - Sąd Rejonowy w Warszawie - Apostille, tłumaczenia zaświadczenia w języku angielskim.