ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI ŚREM

Zaświadczenie o niekaralności Śrem z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie z KRK dla gminy i miasta Śrem można uzyskać osobiście z KRK lub przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK SPÓŁKI <--

(zaświadczenie o niekaralności dla Śremu z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Świadectwo o niekaralności Śrem gmina i powiat - województwo wielkopolskie podlega pod Sąd Okręgowy KRK Poznań - Apostille przez Internet.