Zaświadczenie o niekaralności dla członka związku łowieckiego

Zaświadczenie o niekaralności dla członka związku łowieckiego

Zaświadczenie z KRK z Krajowego Rejestru Karnego wg. z ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. zgodnie z art. 32. Zaświadczenie o niekaralności dla członka związku łowieckiego w 2020r.

Ustawa Prawo Łowieckie reguluje, kto może zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Dotyczy to osób fizycznych, kandydata na to stanowisko. Zgodnie z obowiązującą ustawą osoby fizyczne nie mogą być skazane za przestępstwa wymienione w Prawie Łowieckim.

W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej może wchodzić wyłącznie osoba:

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub nie była ukarana w postępowaniu dyscyplinarnym.

Zaświadczenie o niekaralności członka koła łowieckiego

  • można uzyskać w oddziale KRK lub ponadto zamówić przez internet online


Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla kandydata na członka koła łowieckiego

Wypełnij formularz zamówienia aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK ONLINE <--

(zaświadczenie o niekaralności dla pracownika samorządowego pracującego w urzędzie) dla osób fizycznych.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (format PDF)

Reasumując:

Obecnie zaświadczenia o niekaralności członka związku łowieckiego możesz uzyskać bez wizyty w Sądzie przez internet. Faktem jest, że aktualne świadectwo o niekaralności kandydata na to stanowisko w 2020 r., wymagane jest ustawą. Dlatego też musisz uzyskać wymagany dokument na czas czyli informację z KRK. Podsumowując dokument z KRK wymagany dla nowych członków jak również zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej.

Jeśli jesteś członkiem koła łowieckiego musisz uzyskać Informację z Krajowego Rejestru Karnego do pozwolenia na broń myśliwską.  Wg. ustawy prawdopodobnie będzie wymagane zaświadczenie dla kandydata jak również osób organu związku łowieckiego. Zaświadczenie powinno zawierać informację o braku skazania za określone przestępstwa wymienione w Prawie Łowieckim.