ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI BRODNICA

Zaświadczenie o niekaralności Brodnica z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie z KRK dla miasta i gminy Brodnica można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą)

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS)

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Zaświadczenia dla  Brodnicy gminy i powiatu - województwo kujawsko pomorskie -Sąd Rejonowy Bydgoszcz - Apostille, tłumaczenia w języku angielskim.